[Light One@Đà Nẵng lần 3] Cảm nhận Lighter

[Light One@Đà Nẵng lần3] Cảm Nhận Lighter

Light One đợt 3 – Trên hành trình vì 1 triệu quần áo yêu thương❤️

Đã lâu lắm rồi tôi mới tham gia một chương trình từ thiện ý nghĩa và nhiều cảm xúc như thế này. 

Ý nghĩa là vì đã có rất nhiều quần áo được trao đến tay người cần, và sau đó là có thể đóng góp nhiều hơn cho các bệnh nhi máu trắng, chỉ cần nhìn những nụ cười rạng rỡ ấy trên những gương mặt ấy làm chúng tôi cũng vui theo. 

Nhiều cảm xúc là vì trong quá trình tổ chức, có những lúc tưởng chừng như khó khăn, bế tắc, vậy mà tất cả mọi người đều đồng lòng vượt qua được, để lại cho bất cứ ai tham gia chương trình những cảm xúc rất riêng, những bài học thật ý nghĩa. 

Cảm ơn Charity Light rất nhiều vì đã tạo nên chương trình ý nghĩa như thế này. 

Cảm ơn những người anh em, đồng đội luôn sát cánh bên cạnh tôi, và người Má Lê Thị Mai Chi luôn dẫn dắt cả một cộng đồng để hướng đến sứ mệnh chung. 

Đó chính là: “MAKE VIET NAM A BETTER PLACE TO LIVE”. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *