[Light One@Hà Nội lần 3] Tổng kết Tài Chính

“1.000.000 + quần áo yêu thương “ với giá 2000 đồng để cứu sinh cho các bệnh nhi máu trắng💚💚
Light One@Hà Nội lần 3 được tổ chức thành công

•Bán hơn 2.300 chiếc quần áo cho người dân
•Tổng số tiền thu được từ việc bán quần áo cuối ngày là: 4.747.000 đồng.
•Tổng Số tiền được người dân ủng hộ: 258.000 đồng.
•Các thu-chi trong chương trình:
-Lighter quyên góp 50.000 x 10 Lighter = 500.000 đồng
– Phí vận chuyển: 1.000.000 đồng (giá thuê xe đã được giảm để ủng hộ cho chương trình)
– Phí thuê xe du lịch (29 chỗ): 2.600.000 đồng.
-Thuê loa mic: 460.000 đồng
-Tổng Chi phí ăn uống cả đoàn: 580.000 đồng
-In giấy ghi nhận: 165.000 đồng

•Tổng chi: 4.805.000 đồng
•Tổng thu + Lighter quyên góp : 5.247.000 đồng
•TỔNG GÓP QUỸ: 700.000 đồng ( tổng thực 422.000+ người dân ủng hộ 258.000) 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *