[Light One@Đà Nẵng lần 2] Tổng Kết Sau Chương Trình

[LightOne@Đà Nẵng lần 2] Tổng Kết Sau Chương Trình

?Light One Đà Nẵng đã “thắp sáng” tinh thần từ thiện của cả khu vực! Kết quả trên cả tuyệt vời:

❤️Thành công kêu gọi quyên góp 11.000 chiếc quần áo.

❤️Hơn 2000 chiếc quần áo đã được trao tận tay cho bà con công nhân khu vực công nghiệp Hoà Cầm.

❤️Thu về cho Quỹ hỗ trợ các em bệnh nhi máu trắng Miền Trung và Đà Nẵng hơn 7 triệu.

❤Tuyệt vời các Lighters! Chúc mừng Light One Đà Nẵng!

?Dù bạn là ai và ở đâu, dù bạn làm công việc gì, bạn luôn luôn có thể đóng góp công sức và tài năng của mình cho dự án. Bạn luôn có thể đồng hành cùng Light Charity thắp sáng ngọn lửa yêu thương để “Biến Việt Nam thành nơi đáng sống hơn – Make Vietnam a better place to live”.
????? 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *