[Light One@Đà Nẵng lần 3] Tổng Kết Sau Chương Trình

[LightOne@Đà Nẵng lần 3] Tổng Kết Sau Chương Trình

🌾🌾Để tiếp tục những vẻ đẹp vốn có LightOne@Đà Nẵng là một trong những hoạt động của LIGHT CHARITY với mong muốn chia sẻ những chiếc quần áo cũ yêu thương và chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được đến “QUỸ GIẤC MƠ ĐÔI CHÂN THIÊN THẦN” để hỗ trợ cho những cô bé, cậu bé không may bị BỆNH MÁU TRẮNG.

🌸LightOne@Đà Nẵng lần 3 đã thành công kêu gọi quyên góp 27.000 chiếc áo quần.

🌸Hơn 11.000 chiếc quần áo đã được trao tận tay cho bà con tại khu vực chợ Mận Thái.

🌸Thu về cho Quỹ hỗ trợ các em bệnh nhi máu trắng miền Trung và Đà Nẵng là 28 triệu đồng.

LIGHTCHARITY – Become The Light
Make Viet Nam a better place to live 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *