Light Two – xây trường cho em – Danh sách đóng góp

LIGHT TWO – XÂY TRƯỜNG CHO EM

Crowdfunding – Danh sách đóng góp

Ngày STT Họ và tên Số tiền Gói Sđt Ghi chú
18/02/2019 1 Nguyen Ngoc Truong 100,000 A
21/02/2019 2 Pham Thi Ngoc Bich 500,000 A
22/02/2019 3 Lê Thị Thanh Thủy 500,000 A
25/02/2019 4 Người đóng góp không ghi tên 1,000,000 B
01/03/2019 5 Đỗ Quang Hưng 1,000,000 B
11/03/2019 6 Phạm Hà 500,000 A
07/04/2019 7 Le Thi Huyen 1,000,000 B
08/04/2019 8 Luong Bach Thao 5,500,000 C 0817 204 204
07/05/2019 9 Tạ Thu Hằng 10,000,000 C
17/05/2019 10 Nguyễn Thị Trúc Linh 60,000,000 D 933314960
22/05/2019 11 Trần Trà My 500,000 A
23/05/2019 12 Le Huynh Tuan Anh 1,000,000 B
14/06/2019 13 Huynh Bao Quan 1,000,000 B
18/06/2019 14 Phạm Minh Cấp 500,000 A
25/06/2019 15 Trần Tuấn Anh 5,000,000 C 914401661
26/06/2019 16 Đinh Xuân Đông 5,000,000 C 987835337
27/06/2019 17 Chu Quang Phải 500,000 A
28/06/2019 18 Lư Đức Thắng 5,000,000 C 907237634
01/07/2019 19 Le Van Anh 1,000,000 B
01/07/2019 20 Kiều Trinh 1,000,000 B
03/07/2019 21 Vũ Đức Long 10,000,000 C 966365546
03/07/2019 22 Nguyen Phuong 300,000 A
03/07/2019 23 Phan Thi Thuy Vinh 500,000 A
03/07/2019 24 Nguyen Hieu Nghia 1,000,000 B
04/07/2019 25 Tạ Khởi Minh 500,000 A
04/07/2019 26 Phạm Thanh Thảo 500,000 A
06/07/2019 27 Trương Ngọc Yến 1,500,000 B
10/07/2019 28 Trần Thị Bích Huệ 100,000 A
13/07/2019 29 Hoàng Phúc 1,000,000 B
14/07/2019 30 Kim Long 1,000,000 B
15/07/2019 31 200,000 A
15/07/2019 32 Trần Anh Tuấn 1,000,000 B
24/07/2019 33 Nguyễn Quốc Thiên Hương 1,000,000 B 799698700
25/07/2019 34 Trần Thị Hồng Vân 6,000,000 C Giáo viên Trường Tiểu học Bông Sao, chị Trương Ngọc Yến giới thiệu. Sđt chị Yến: 0908585329
30/07/2019 35 Người đóng góp không ghi tên 500,000 A
30/07/2019 36 Nguyễn Thị Hoài Anh 2,000,000 B 969558689
30/07/2019 37 Phung Xuan Truong 500,000 A 388073387
31/07/2019 38 Anh Bình và Chị Chi 2,000,000 B 912336439
31/07/2019 39 Hoài (Yuppie 1906) 2,000,000 B
31/07/2019 40 Nguyen Thi Anh 200,000 A 948482119
31/07/2019 41 Le Van Quy 1,000,000 B 916470044
31/07/2019 42 Nguyễn Đăng Kỷ 1,000,000 B 962197968
31/07/2019 43 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10,000,000 C 933173192
31/07/2019 44 Tạ Văn Doanh 1,000,000 B
31/07/2019 45 Nguyễn Thị Kim Anh 1,000,000 B 931922032
01/08/2019 46 Nguyen Thi Thanh 100,000 A 909437571
01/08/2019 47 Người đóng góp không ghi tên 100,000 A
01/08/2019 48 Ta Cong Qui 500,000 A 914750850
02/08/2019 49 Hoang Thi Thao 5,000,000 C 988058251
03/08/2019 50 Nguyễn Ngọc Tuyến 5,000,000 C 983246910
03/08/2019 51 Phạm Thị Phương Thảo 300,000 A
03/08/2019 52 Tùng Tony 50,000,000 D 909469666
03/08/2019 53 Chau Van Tri 500,000 A 948868492
04/08/2019 54 Người đóng góp không ghi tên 1,000,000 B 988276778
04/08/2019 55 Pham Huyen Trang 100,000 A 982603769
05/08/2019 56 Phạm Duy Phong 50,000,000 D 929866886
05/08/2019 57 Tran Tu Thien 1,000,000 B 903750251 Nguyen Thi Kim Sa chuyển khoản
05/08/2019 58 Pham Thi Tuoi 200,000 A
05/08/2019 59 Truong Minh Tuyen 5,000,000 C
06/08/2019 60 Phạm Thị Giang 20,000,000 D 936090268 Góp vốn lần 1
07/08/2019 61 Tran Hanh 200,000 A 915265839
08/08/2019 62 Nguyen Manh Hieu 1,000,000 B 936043634
08/08/2019 63 Nguyen Hanh Le 1,000,000 B 382145850
08/08/2019 64 Nguyen Thi Diem Huong 1,000,000 B
08/08/2019 65 Huynh Anh Tuan 1,000,000 B 917399291 Nguyen Thi Diem Huong chuyển khoản
09/08/2019 66 Huynh Lan Huong 1,000,000 B 906919001
12/08/2019 67 Bùi Thiên Nga 1,000,000 B 963898912
12/08/2019 68 Phạm Nam Phong 300,000 A 914759686
12/08/2019 69 Bùi Thị Kim Chi 2,000,000 B 939761111 Đã gửi sms xác nhận
12/08/2019 70 Người đóng góp không ghi tên 500,000 A
13/08/2019 71 Yuppie Thủy 1,000,000 B
13/08/2019 72 Trieu Khanh Vy 500,000 A 906377437 Đã gửi sms xác nhận
13/08/2019 73 Mai Anh Khoa 100,000 A
13/08/2019 74 Thu Huong 100,000 A
13/08/2019 75 Ma Hong Anh 200,000 A
13/08/2019 76 Vũ Văn Kiên 100,000 A 909686434
14/08/2019 77 Chi Minh Tam 300,000 A
14/08/2019 78 Le Huynh 200,000 A
15/08/2019 79 Ngo Hoang Anh 500,000 A 908062879
15/08/2019 80 Dao Thi Lan Huong 1,000,000 B 917395229
16/08/2019 81 Người đóng góp không ghi tên 300,000 A
16/08/2019 82 Le Thuy Duong 100,000 A 913641816
16/08/2019 83 Người đóng góp không ghi tên 500,000 A
21/08/2019 84 Mai Phuong 100,000 A
21/08/2019 85 Châu Ngọc Hà 1,000,000 B
22/08/2019 86 Trinh Thi Thanh Nga 5,000,000 B
27/08/2019 87 Anh Bình (Email: sonbinhvo@gmail.com) 15,175,875 C Đóng góp 1.000 AUD từ Úc (chưa trừ phí rút 25 AUD)
01/09/2019 88 Nguyen Thi Da Thao 5,000,000 B
26/09/2019 89 Nguyen Thanh Tam 7,000,000 C 969068886 Theo gói cũ vì đã đăng ký trước
02/10/2019 90 Phạm Thị Giang 15,000,000 D 936090268 Góp vốn lần 2
03/10/2019 91 Vũ Đức Long 10,000,000 B 966365546
17/10/2019 92 Nguyen Thi Thanh Tuyen 500,000 A 772962252
08/11/2019 93 Tạ Minh Tuấn 5,000,000 B 937673785
11/11/2019 94 Ta Van Ut Tue Tam 1,000,000 B
13/11/2019 95 Phạm Thị Giang 15,000,000 D 936090268 Góp vốn lần 3
04/12/2019 96 Tạ Minh Tuấn 2,500,000 B
17/02/2020 97 Trần Anh Tuấn 300,000 B
06/04/2020 98 Trần Long Hải 1,000,000 B
Tổng cộng 382,675,875 76.54%

Chi tiết các gói Funding và Quyền lợi


 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *