Light One Một Năm nhìn lại

Light One Một Năm nhìn lại

Light Charity trong năm 2018, có hơn 700 Lighter  (người thắp sáng) trên các khu vực lớn Hà Nội, Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Nha Trang, Tây Nguyên, Sài Gòn, Cần Thơ của Việt Nam.

Trong đó Đà Nẵng chiếm hơn 50% Lighter cả nước – tiếp sau là Sài Gòn với hơn 120 Lighter.

Cũng như số lượng quần áo được quyên góp là 150.000+ chiếc quần áo.

Tạo ra tác động tích cực cho gần 10.000 người yếu thế có quần áo mặc trên khắp cả nước.

Với khu vực Đà Nẵng gây quỹ với số tiền tượng trưng khi bán quần áo và quyên góp tài trợ được 61.738.000 VND , diễn ra với 4 lần Light One tại 4 địa điểm khác nhau của Đà Nẵng . Nối bước theo là Sài Gòn 59.895.000 VND với 3 lần Light One diễn ra tại 2 địa điểm khác nhau của khu vực. Tiếp sau là Hà Nội 45.304.000 VND. Cần Thơ gây quỹ với 2 lần Light One nhận được 28.361.000 VND và Tây Nguyên với 2 lần tổ chức Light One đã gây quỹ 6.726.000 VND.

Bên cạnh việc tạo tác động tích cực (positive social impact) cho gần 10.000 người yếu thế trên khắp cả nước được nhận quần áo mặc, tiền tượng trưng khi bán quần áo đã gây quỹ góp phần giúp Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần hỗ trợ 21 bé bệnh nhi máu trắng được điều trị mỗi tháng và gia đình bé không còn phải lo lắng về khoản chi phí này.

Light Charity là ” Từ Thiện Ánh Sáng ” với khẩu hiệu là Becom the Light (Hãy Trỡ Thành Ánh Sáng). Vì ánh sáng sẽ giúp soi sáng và tỏ tường mọi chuyện cũng giống như Light Charity ra đời với mong muốn minh bạch hóa câu chuyện từ thiện ở Việt Nam. Đồng thời ánh sáng cũng giúp cho xã hội và thế giới trở nên tốt đẹp hơn, Light mong muốn góp thêm ánh sáng vào xã hội này, giúp biến Việt Nam thành một nơi đáng sống hơn, qua giải pháp Từ Thiện. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *