[Light One@Đà Nẵng lần 4] Cảm nhận Lighter

ĐỘI NHÓM VÔ ĐỊCH … là khi bước chân cuối cùng -> Cả team đều VỀ ĐÍCH .
Bắt đầu và Tổng kết
Ligh One@Đà Nẵng lần 4 chương trình từ thiện áo quần đồng giá 2k . Cho đúng người – cho đúng cách – trọn vẹn niềm vui.
Cả nhà cùng sống chung
Cả nhà cùng làm việc chung
Cả nhà cùng đi học chung
Và … bây giờ
Cả nhà cùng làm việc thiện chung ^^
Happiness!
Bán hết 100%
Yêu gia đình và đồng đội cùng các bạn Lighter đã nỗ lực cùng Ken đến phút cuối cùng hôm nay . 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *