Light Two – Quảng Ngãi xây trường cho em – Danh sách đóng góp

LIGHT TWO – XÂY TRƯỜNG CHO EM

Crowdfunding – Danh sách đóng góp

Ngày STT Họ và tên Số tiền Gói Sđt Ghi chú
18/2/2019 1 Nguyen Ngoc Truong 100,000 A
21/2/2019 2 Pham Thi Ngoc Bich 500,000 A
22/2/2019 3 Lê Thị Thanh Thủy 500,000 A
25/2/2019 4 Người đóng góp không ghi tên 1,000,000 B
1/3/2019 5 Đỗ Quang Hưng 1,000,000 B
11/3/2019 6 Phạm Hà 500,000 A
7/4/2019 7 Le Thi Huyen 1,000,000 B
8/4/2019 8 Luong Bach Thao 5,500,000 C 0817 204 204
7/5/2019 9 Tạ Thu Hằng 10,000,000 C
17/5/2019 10 Nguyễn Thị Trúc Linh 60,000,000 D 0933314960
22/5/2019 11 Trần Trà My 500,000 A
23/5/2019 12 Le Huynh Tuan Anh 1,000,000 B
14/6/2019 13 Huynh Bao Quan 1,000,000 B
18/6/2019 14 Phạm Minh Cấp 500,000 A
25/6/2019 15 Trần Tuấn Anh 5,000,000 C 0914401661
26/6/2019 16 Đinh Xuân Đông 5,000,000 C 0987835337
27/6/2019 17 Chu Quang Phải 500,000 A
28/6/2019 18 Lư Đức Thắng 5,000,000 C 0907237634
1/7/2019 19 Le Van Anh 1,000,000 B
1/7/2019 20 Kiều Trinh 1,000,000 B
3/7/2019 21 Vũ Đức Long 10,000,000 C 0966365546
3/7/2019 22 Nguyen Phuong 300,000 A
3/7/2019 23 Phan Thi Thuy Vinh 500,000 A
3/7/2019 24 Nguyen Hieu Nghia 1,000,000 B
4/7/2019 25 Tạ Khởi Minh 500,000 A
4/7/2019 26 Phạm Thanh Thảo 500,000 A
6/7/2019 27 Trương Ngọc Yến 1,500,000 B
10/7/2019 28 Trần Thị Bích Huệ 100,000 A
13/7/2019 29 Hoàng Phúc 1,000,000 B
14/7/2019 30 Kim Long 1,000,000 B
15/7/2019 31 200,000 A
15/7/2019 32 Trần Anh Tuấn 1,000,000 B
24/7/2019 33 Nguyễn Quốc Thiên Hương 1,000,000 B 0799698700
25/7/2019 34 Trần Thị Hồng Vân 6,000,000 C Giáo viên Trường Tiểu học Bông Sao, chị Trương Ngọc Yến giới thiệu. Sđt chị Yến: 0908585329
30/7/2019 35 Người đóng góp không ghi tên 500,000 A
30/7/2019 36 Nguyễn Thị Hoài Anh 2,000,000 B 0969558689
30/7/2019 37 Phung Xuan Truong 500,000 A 0388073387
31/7/2019 38 Anh Bình và Chị Chi 2,000,000 B 0912336439
31/7/2019 39 Hoài (Yuppie 1906) 2,000,000 B
31/7/2019 40 Nguyen Thi Anh 200,000 A 0948482119
31/7/2019 41 Le Van Quy 1,000,000 B 0916470044
31/7/2019 42 Nguyễn Đăng Kỷ 1,000,000 B 0962197968
31/7/2019 43 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10,000,000 C 0933173192
31/7/2019 44 Tạ Văn Doanh 1,000,000 B
31/7/2019 45 Nguyễn Thị Kim Anh 1,000,000 B 0931922032
1/8/2019 46 Nguyen Thi Thanh 100,000 A 0909437571
1/8/2019 47 Người đóng góp không ghi tên 100,000 A
1/8/2019 48 Ta Cong Qui 500,000 A 0914750850
2/8/2019 49 Hoang Thi Thao 5,000,000 C 0988058251
3/8/2019 50 Nguyễn Ngọc Tuyến 5,000,000 C 0983246910
3/8/2019 51 Phạm Thị Phương Thảo 300,000 A
3/8/2019 52 Tùng Tony 50,000,000 D 0909469666
3/8/2019 53 Chau Van Tri 500,000 A 0948868492
4/8/2019 54 Người đóng góp không ghi tên 1,000,000 B 0988276778
4/8/2019 55 Pham Huyen Trang 100,000 A 0982603769
5/8/2019 56 Phạm Duy Phong 50,000,000 D 0929866886
5/8/2019 57 Tran Tu Thien 1,000,000 B 0903750251
Nguyen Thi Kim Sa chuyển khoản
5/8/2019 58 Pham Thi Tuoi 200,000 A
5/8/2019 59 Truong Minh Tuyen 5,000,000 C
6/8/2019 60 Phạm Thị Giang 20,000,000 D 0936090268 Góp vốn lần 1
7/8/2019 61 Tran Hanh 200,000 A 0915265839
8/8/2019 62 Nguyen Manh Hieu 1,000,000 B 0936043634
8/8/2019 63 Nguyen Hanh Le 1,000,000 B 0382145850
8/8/2019 64 Nguyen Thi Diem Huong 1,000,000 B
8/8/2019 65 Huynh Anh Tuan 1,000,000 B 0917399291
Nguyen Thi Diem Huong chuyển khoản
9/8/2019 66 Huynh Lan Huong 1,000,000 B 0906919001
12/8/2019 67 Bùi Thiên Nga 1,000,000 B 0963898912
12/8/2019 68 Phạm Nam Phong 300,000 A 0914759686
12/8/2019 69 Bùi Thị Kim Chi 2,000,000 B 0939761111
Đã gửi sms xác nhận
12/8/2019 70 Người đóng góp không ghi tên 500,000 A
13/8/2019 71 Yuppie Thủy 1,000,000 B
13/8/2019 72 Trieu Khanh Vy 500,000 A 0906377437
Đã gửi sms xác nhận
13/8/2019 73 Mai Anh Khoa 100,000 A
13/8/2019 74 Thu Huong 100,000 A
13/8/2019 75 Ma Hong Anh 200,000 A
13/8/2019 76 Vũ Văn Kiên 100,000 A 0909686434
14/8/2019 77 Chi Minh Tam 300,000 A
14/8/2019 78 Le Huynh 200,000 A
15/8/2019 79 Ngo Hoang Anh 500,000 A 0908062879
15/8/2019 80 Dao Thi Lan Huong 1,000,000 B 0917395229
16/8/2019 81 Người đóng góp không ghi tên 300,000 A
16/8/2019 82 Le Thuy Duong 100,000 A 0913641816
16/8/2019 83 Người đóng góp không ghi tên 500,000 A
21/8/2019 84 Mai Phuong 100,000 A
21/8/2019 85 Châu Ngọc Hà 1,000,000 B
22/8/2019 86 Trinh Thi Thanh Nga 5,000,000 B
27/8/2019 87 Anh Bình (Email: sonbinhvo@gmail.com) 15,175,875 C
Đóng góp 1.000 AUD từ Úc (chưa trừ phí rút 25 AUD)
1/9/2019 88 Nguyen Thi Da Thao 5,000,000 B
26/9/2019 89 Nguyen Thanh Tam 7,000,000 C 0969068886
Theo gói cũ vì đã đăng ký trước
2/10/2019 90 Phạm Thị Giang 15,000,000 D 0936090268 Góp vốn lần 2
3/10/2019 91 Vũ Đức Long 10,000,000 B 0966365546
17/10/2019 92 Nguyen Thi Thanh Tuyen 500,000 A 0772962252
8/11/2019 93 Tạ Minh Tuấn 5,000,000 B 937673785
11/11/2019 94 Ta Van Ut Tue Tam 1,000,000 B
13/11/2019 95 Phạm Thị Giang 15,000,000 D 936090268 Góp vốn lần 3
Tổng cộng 378,875,875 75.78%

Chi tiết các gói Funding và Quyền lợi