trao quà từ thiện

Ngày hội chia sẻ quần áo Lightday 2018, bạn đã biết hay chưa?

Lightone “1.000.000+ quần áo yêu thương” là dự án nhằm kêu gọi quyên góp quần áo cũ, để mang đến điều ấm áp hơn cho những ai cần nó. Sứ mệnh của chương trình là kết nối giữa những người có quần áo không dùng đến và người đang rất cần những bộ đồ lành […]

Ngày hội chia sẻ quần áo Lightday 2018, bạn đã biết hay chưa? Read More »

Thông tin thời gian và địa điểm tổ chức Light Charity

Light Charity là một tổ chức kết nối Từ Thiện CSR (Corporate Social Responsibility), trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, gồm những người trẻ năng động và khát khao “Biến Việt Nam Thành Nơi Đáng Sống Hơn”. Với sứ mệnh trao những bộ quần áo của người cho đến đúng người cần, từ đó

Thông tin thời gian và địa điểm tổ chức Light Charity Read More »