Tạ Minh Tuấn và TMT Group

Bằng quan niệm sống: “Trải nghiệm sớm hơn. Thất bại sớm hơn. Thành công sớm hơn. Đóng góp cho cộng đồng dài lâu hơn. Sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn”. Năm 29 tuổi lãnh đạo hơn 10 tổ chức có tầm vóc, Tạ Minh Tuấn “lọt” top 30 người trẻ tiêu biểu dưới […]

Tạ Minh Tuấn và TMT Group Read More »