1.000.000 + quần áo yêu thương: Lan tỏa yêu thương bằng sự sẻ chia

Quần áo cũ thay vì bị vứt đi thì có thể trao đến người đang cần. Không dừng lại ở giá trị cho – nhận, những bộ quần áo không còn dùng nữa có thể tạo nên một nguồn quỹ hàng năm, hỗ trợ những con người kém may mắn. Light Charity là tổ chức […]

1.000.000 + quần áo yêu thương: Lan tỏa yêu thương bằng sự sẻ chia Read More »