Quần áo cũ của bạn sẽ đi về đâu?

Nếu bạn thắc mắc về tung tích của những món đồ cũ mình quyên góp cho dự án “Lightone: 1.000.000 + Quần áo yêu thương”, thì bạn sẽ ngạc nhiên khi biết chúng sẽ được “biến hóa” thành nguồn hỗ trợ y tế cho các bệnh nhi máu trắng đấy! Sử dụng trong “Ngày hội […]

Quần áo cũ của bạn sẽ đi về đâu? Read More »