Ngày hội chia sẻ quần áo Lightday 2018, bạn đã biết hay chưa?

Lightone “1.000.000+ quần áo yêu thương” là dự án nhằm kêu gọi quyên góp quần áo cũ, để mang đến điều ấm áp hơn cho những ai cần nó. Sứ mệnh của chương trình là kết nối giữa những người có quần áo không dùng đến và người đang rất cần những bộ đồ lành […]

Ngày hội chia sẻ quần áo Lightday 2018, bạn đã biết hay chưa? Read More »