Tinh Thần Light Charity

Ngọn đuốc Light Charity Light Charity được thành lập vào năm 2018 bởi hai doanh nhân trẻ thành đạt là anh Tạ Minh Tuấn và anh Hồ Đức Hải. Đây là nơi tập trung những thành viên chính tham gia tổ chức gồm những bạn trẻ năng động, những sinh viên, nhân viên văn phòng […]

Tinh Thần Light Charity Read More »