[Quan trọng] Thông tin cập nhật gửi những nhà hảo tâm đã đóng góp vào dự án “Light Two: Xây trường cho em”

Chúng ta cùng đón nhận những thông tin mới được cập nhật như sau về dự án LightTwo