Hồ Đức Hải – CEO Bánh mì Má Hải

Mới 26 tuổi nhưng anh Hồ Đức Hải đã là CEO của chuỗi Bánh mì Má Hải với hệ thống 3 cửa hàng, 47 ki-ốt, 30 điểm ki-ốt nhượng quyền. Với phương châm “sống và làm việc từ Tâm”, anh Hải cũng chính là người đồng sáng lập tổ chức Light Charity. Luôn xuất hiện […]

Hồ Đức Hải – CEO Bánh mì Má Hải Read More »