Các địa điểm tiếp nhận quần áo của chương trình: 1.000.000+ quần áo yêu thương

Light Charity là một tổ chức gồm những bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, những doanh nhân, các bạn nhân viên văn phòng và những bạn sinh viên với mong muốn : “Biến Việt Nam Thành Nơi Đáng Sống hơn”. Light Charity hoạt động theo tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chương […]

Các địa điểm tiếp nhận quần áo của chương trình: 1.000.000+ quần áo yêu thương Read More »