Crowdfunding – Danh sách đóng góp

Thông báo Danh sách thống kê đóng góp Dự án “10k xây trường” – Light Two 2020

Kính gửi quý anh chị Đại sứ xây trường, Light Charity xin cập nhật danh sách thống kê đóng góp hiện tại đến ngày 22/01/2021. Quý anh chị nếu thấy khoản đóng góp của mình có sai sót, rất mong anh chị gọi hotline 0898 101 555 (Mr. Lộc) để cập nhật. Hiện chương trình …

Thông báo Danh sách thống kê đóng góp Dự án “10k xây trường” – Light Two 2020 Read More »

Thông báo Danh sách thống kê đóng góp Dự án “10k xây trường” – Light Two 2020

Kính gửi quý anh chị Đại sứ xây trường, Light Charity xin cập nhật danh sách thống kê đóng góp hiện tại đến ngày 4/12/2020. Quý anh chị nếu thấy khoản đóng góp của mình có sai sót, rất mong anh chị gọi hotline 0898 101 555 (Mr. Lộc) để cập nhật. Hiện chương trình …

Thông báo Danh sách thống kê đóng góp Dự án “10k xây trường” – Light Two 2020 Read More »

Light Two – xây trường cho em – Danh sách đóng góp

LIGHT TWO – XÂY TRƯỜNG CHO EM Crowdfunding – Danh sách đóng góp Ngày STT Họ và tên Số tiền Gói Sđt Ghi chú 18/02/2019 1 Nguyen Ngoc Truong 100,000 A 21/02/2019 2 Pham Thi Ngoc Bich 500,000 A 22/02/2019 3 Lê Thị Thanh Thủy 500,000 A 25/02/2019 4 Người đóng góp không ghi tên …

Light Two – xây trường cho em – Danh sách đóng góp Read More »