Light Two – Quảng Ngãi xây trường cho em – Danh sách đóng góp

LIGHT TWO – XÂY TRƯỜNG CHO EM Crowdfunding – Danh sách đóng góp Ngày STT Họ và tên Số tiền Gói Sđt Ghi chú 18/02/2019 1 Nguyen Ngoc Truong 100,000 A 21/02/2019 2 Pham Thi Ngoc Bich 500,000 A 22/02/2019 3 Lê Thị Thanh Thủy 500,000 A 25/02/2019 4 Người đóng góp không ghi tên …

Light Two – Quảng Ngãi xây trường cho em – Danh sách đóng góp Read More »