Cập nhật tiến độ xây dựng và Danh sách đóng góp Dự án “10k xây trường” – Light Two 2022

Kính gửi quý Đại sứ xây trường,                                       NGÔI TRƯỜNG THỨ 5, ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON DẰN B (SƠN LA) Light Charity vui mừng thông báo việc tài trợ chính thức cho điểm trường thứ 5 trong hành …

Cập nhật tiến độ xây dựng và Danh sách đóng góp Dự án “10k xây trường” – Light Two 2022 Read More »