Tổng kết LightOne@SaiGon Lần 5 🎉🎉🎉🎉🎉

Light Saigon Chân thành CẢM ƠN ☺
❤ Anh em Lighter, Mahai’er, Yuppie
❤ Chị #LươngMinhThư nhà hàng chay #LiênHương
❤ Anh #HồAnhTuấn Bánh Mì Má Hải 🥖🥖🥖
❤ và Tất cả anh em cô bác Khu Chế Xuất Linh Trung I

Đã Tài Trợ và Đồng Hành
cùng LightOne@SaiGon Lần 5

👕👖Tổng số quần áo Lighter SG chia sẻ hơn 5000+ chiếc 😉

$$$ Lighter SG đã gây Quỹ Light được:
11.665.000 VND ❤ (Toàn bộ số tiền đã được gửi về tài khoản Light Charity và sau đó sẽ được các Lighter SG dùng để đi từ thiện tại khu vực ❤ )

Xin chân thành Cảm Ơn mọi người ☺☺☺☺☺☺

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *