VnExpress | Quầy quần áo 2.000 đồng trên vỉa hè của sinh viên Quảng Ngãi