Bán quần áo, giày dép đồng giá 2.000 đồng cho công nhân nghèo