Báo cáo Tài chính

16 Tháng Bảy, 2019

[Light One@Sài Gòn lần 6] Tổng kết Tài Chính

Đã chuyển vào Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần
10 Tháng Tư, 2019

[Light One@Sài Gòn lần 5] Tổng kết Tài Chính

10 Tháng Tư, 2019

Cập nhật báo cáo tài chính Light Charity đến 10/04/2019

19 Tháng Hai, 2019

Cập nhật báo cáo tài chính Light Charity đến 30/01/2019

Cập nhật báo cáo tài chính Light Charity đến 30/01/2019
13 Tháng Mười Hai, 2018

Cập nhật Báo Cáo Tài Chính Light Charity đến ngày 02/11/2018

Cập nhật Báo Cáo Tài Chính Light Charity đến ngày 02/11/2018 Chi tiết https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-K3F_3uvxG9VPyE_ZbxgpLCqF_z8C-djWaYFu42Fqrk/edit?usp=drivesdk
4 Tháng Mười Một, 2018

[Light One@Hà Nội lần 3] Tổng kết Tài Chính

“1.000.000 + quần áo yêu thương “ với giá 2000 đồng để cứu sinh cho các bệnh nhi máu trắng💚💚 Light One@Hà Nội lần 3 được […]